INTERNETOWA PLATFORMA HANDLOWA DLA FIRM


INTERNETOWA PLATFORMA OBSłUGI  KLIENTÓW


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH  SEGREGOWANYCH I BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY
IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE OD 01.09.2020 ROKU.


 
          
Usługi świadczone przez firmę
Nasza firma zajmuje się wywozem nieczystości stałych oraz płynnych, segregacją odpadów, produkcją paliwa alternatywnego i płatków PET.

Zakres produkcji i usług przedstawiony zostaje ponizej:
W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „ Zwiększenie potencjału rynkowego firmy EKOM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paliwa alternatywnego RDF (zakupu środków trwałych) spółka wprowadziła innowacyjne rozwiązania technologiczne i tym samym innowacyjny produkt, jakim jest RDF w klasach:

RDF I – o wartości opałowej 15 MJ/kg-19 MJ/kg
RDF II – o wartości opałowej 20 MJ/kg-24 MJ/kg
RDF SPECJAL – o parametrach według indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

Cena RDF-u w zależności od klasy ustalana jest indywidualnie z każdym z Państwa po uprzedniej analizie wielkości zamówienia i ciągłości dostaw.


Firma dostarcza po wykonanej usłudze wszelką niezbędną dokumentację związaną z gospodarką przekazanych odpadów.
Jesteśmy firmą polską.
"EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
NIP: 959-10-39-983
Tel.: 41 315 40 03; 41 386 20 60